+

Grateful Blues + Jimmy Barnatán & The Cocooners, Teatre de Lloret de Mar.