+

Cristina Segura i Josep Surinyac ofereixen un recital a l’entorn de ‘Carmen’