+

Afluents, Mostra Internacional d’Art i Cultura. Polònia 2015