Compromís social

Una forta convicció de servei ens mou a realitzar diferents accions per generar capacitats i habilitats que donin com a resultats canvis socials que contribueixin a millorar la vida de les persones. Fomentem activitats d’acció social i voluntària que contribueixen al progrés de les comunitats.

Programa d’Integració Social a través de l’oci.
Provocar en la població un canvi d’actitud respecte al reciclatge, a través d’accions participatives artístiques, que fomentin la sensibilització i l’acció individual i col·lectiva pel que fa al reciclatge i el foment de la sostenibilitat.
Tallers i beques per fomentar la vocació i la creativitat.
Recuperació d’Oficis Antics amb l’objectiu de posar en valor tots aquells oficis o treballs tradicionals que avui han desaparegut o estan en franc retrocés. Es perd un saber i un coneixement ancestral, una cultura imperible que només alguns vells artesans conserven a les mans.
Recuperació de varietats autòctones, una estratègia combinada de conservació de la biodiversitat i desenvolupament sostenible del medi rural.

Afavorir la integració de l’immigrant allà on viu, intentant aconseguir la seva promoció des de la nova societat d’acollida, facilitant-li els mitjans oportuns d’orientació i inserció, sense oblidar esquemes culturals previs.


CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

El intercambio y la puesta en común de ideas e iniciativas es el mejor camino para conseguir grandes objetivos y los resultados más idóneos en cualquier campo que afecte a nuestro desarrollo como seres humanos, tanto a nivel organizativo como creativo y social.

©2020 IDEA ASSOCIACIÓ CULTURAL. Pagina web por Fafa

Log in with your credentials

Forgot your details?