Compromís social

Una forta convicció de servei ens mou a realitzar diferents accions per generar capacitats i habilitats que donin com a resultats canvis socials que contribueixin a millorar la vida de les persones. Fomentem activitats d’acció social i voluntària que contribueixen al progrés de les comunitats.

Programa d’Integració Social a través de l’oci.
Provocar en la població un canvi d’actitud respecte al reciclatge, a través d’accions participatives artístiques, que fomentin la sensibilització i l’acció individual i col·lectiva pel que fa al reciclatge i el foment de la sostenibilitat.
Tallers i beques per fomentar la vocació i la creativitat.
Recuperació d’Oficis Antics amb l’objectiu de posar en valor tots aquells oficis o treballs tradicionals que avui han desaparegut o estan en franc retrocés. Es perd un saber i un coneixement ancestral, una cultura imperible que només alguns vells artesans conserven a les mans.
Recuperació de varietats autòctones, una estratègia combinada de conservació de la biodiversitat i desenvolupament sostenible del medi rural.

Afavorir la integració de l’immigrant allà on viu, intentant aconseguir la seva promoció des de la nova societat d’acollida, facilitant-li els mitjans oportuns d’orientació i inserció, sense oblidar esquemes culturals previs.


El intercambio y la puesta en común de ideas e iniciativas es el mejor camino para conseguir grandes objetivos y los resultados más idóneos en cualquier campo que afecte a nuestro desarrollo como seres humanos, tanto a nivel organizativo como creativo y social.

©2024 IDEA ASSOCIACIÓ CULTURAL. Pagina web por Fafa

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?