Castelló d´Empúries

Dia de reunió i treball per a la preparació dels actes que es celebraran a Castelló d’Empúries a l’octubre. Agraïm al Sr. Xavier Manel Sanllehí alcalde de Castelló tota l’atenció que ens va dispensar, l’Hble. Sr. Aleksander Czyźowicz, vicecònsol de Polònia a Barcelona i a Hanna Podolska agregada de promoció i cultura del consolat per la seva participació i l’Anna Maria Constanseu per la seva confiança i permetre’ns col·laborar en aquest gran projecte.

Castelló d´Empúries

El intercambio y la puesta en común de ideas e iniciativas es el mejor camino para conseguir grandes objetivos y los resultados más idóneos en cualquier campo que afecte a nuestro desarrollo como seres humanos, tanto a nivel organizativo como creativo y social.

©2024 IDEA ASSOCIACIÓ CULTURAL. Pagina web por Fafa

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?